Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.1 Vojenské záležitosti
5.1.2 Materiální zabezpečení vojska

305Ubytování vojska v Brodku1851-1868karton15
306Oběžník informující o vypsání dodávky slámy pro vojsko a pozvání k veřejné dražbě v Kroměříži1851karton15
307Oznámení o dražbě 5 erárních koní v Olomouci1852karton15
308Zajištění ubikací pro vojsko v případě mobilizace1934karton15