Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.1 Vojenské záležitosti

5.1.1 Vojenské záležitosti
5.1.2 Materiální zabezpečení vojska