Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.2 Záležitosti daňové a katastrální
5.2.1 Daňové záležitosi

309Výkaz dlužných kapitálů z vyvazení z gruntů1850-1852karton15
310Přehled placení řádné a mimořádné gruntovní daně1850-1860karton15
311Jednání ohledně daňových povinností obce1850-1882karton15
312Zákaz užití kontribučního fondu na kapitál osvobozující grunty z břemen1851karton15
313Listiny o vyvazení - brodecká obec, rustikální hospoda pod čp. 44, Jan Ludík čp. 131852karton15
314Rejstřík platů za vyvazení z gruntů1852karton15
315Výkaz dlužného kontribučenského obilí1854karton15
316Přehled plateb na státní půjčku1854karton15
317Přehled placení domovní daně1855-1861karton15
318Protokol o paušálování daně z masa, domácích porážek a vína za roky 1861-1864 1861karton15
319Oznámení o dlužném kontribučním obilí váznoucím na domě čp. 9 v Brodku1861karton15
320Přehled placení gruntovní a domovní daně1862karton15
321Přehled placení daně z řemesla1862karton15
322Výkaz na veškeré přímé daně v obci1885-1892karton15
323Přehled placení činže obcí Brodek1891-1904karton15
324Žádost obce Brodek o prominutí zvýšení poplatkového ekvivalentu1936karton15
325Předpis paušální daně z obratu u zemědělců 1938 a daň z masa 19391938-1939karton15