Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.2 Záležitosti daňové a katastrální
5.2.2 Katastrální záležitosti

326Kupní a směnné smlouvy1853-1937karton16
327Pozemnostní archy, mj. seznam, snášky1912-1942karton16
328Vyvlastnění pozemků pro rozšíření železniční stanice v Brodku1923karton16