Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.2 Záležitosti daňové a katastrální

5.2.1 Daňové záležitosi
5.2.2 Katastrální záležitosti