Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.3. Soudní záležitosti

329Obsílky brodeckých občanů ve sporu s Tobiášem Pauspertlem o přidělené pozemky1851karton16
330Usnesení Krajského soudu v Olomouci ve věci zrušení pracovní smlouvy a výpovědi z bytu Floriána Vysloužila1920karton16