Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.4. Živnostenské záležitosti
5.4.1 Živnosti a obchod

331Oznámení o povolení provozovat živnost a obchod, mj. Kateřina Bednaříková - prodej drůbeže, Josef Beneš - šenkování piva1856-1857karton16
332Živnostenské záležitosti, mj. Vladimír Svoboda - zrušení filiálky fotoateliéru, Marie Zajíčková - oděvnictví, Marie Hrabalová - hostinská živnost, Adolf Jahoda - koncese k provozování pravidelné automobilové dopravy na trati Kokory-Brodek1934karton16