Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.4. Živnostenské záležitosti

5.4.1 Živnosti a obchod
5.4.2 Peněžní ústavy, výdělečná společenstva a družstva