Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.5 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov
5.5.1 Zemědělství

334Záruční list vystavený Apolonií Smolkovou na 7 měřic žita, které si půjčil František Vančura z kontribučenského fondu1861karton16
335Povinnosti chalupníků k přípřeži1865karton16
336Scelování pozemků1938-1940karton16
337Protokol o výslechu zemědělců, kteří odebrali u Hospodářského družstva v Olomouci, filiálka v Dubu nad Moravou, neuznané osivo1941karton16