Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy

1. Obec a její správa
2. Správa obecního majetku
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech