Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy
Hlavní knihy účetní

338Hlavní účetní kniha1919úřední kniha
339Hlavní účetní kniha1920úřední kniha
340Hlavní účetní kniha1921úřední kniha
341Hlavní účetní kniha1922úřední kniha
342Hlavní účetní kniha1923-1924úřední kniha
343Hlavní účetní kniha1925úřední kniha
344Hlavní účetní kniha1926úřední kniha
345Hlavní účetní kniha1927úřední kniha
346Hlavní účetní kniha1928úřední kniha
347Hlavní účetní kniha1929úřední kniha
348Hlavní účetní kniha1930úřední kniha
349Hlavní účetní kniha1931úřední kniha
350Hlavní účetní kniha1932úřední kniha
351Hlavní účetní kniha1933úřední kniha
352Hlavní účetní kniha1934úřední kniha
353Hlavní účetní kniha1935úřední kniha
354Hlavní účetní kniha1936úřední kniha
355Hlavní účetní kniha1937úřední kniha
356Hlavní účetní kniha1938úřední kniha
357Hlavní účetní kniha1939úřední kniha
358Hlavní účetní kniha1940úřední kniha
359Hlavní účetní kniha1941úřední kniha
360Hlavní účetní kniha1942úřední kniha
361Hlavní účetní kniha1943úřední kniha
362Hlavní účetní kniha1944úřední kniha