Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy
Účty fondů

375Hlavní účetní kniha chudinského fondu1939-1943úřední kniha
376Hlavní účetní kniha chudinského fondu1944-1945(1946)úřední kniha
377Pokladní deník chudinského fondu1927-1939úřední kniha
378Pokladní deník chudinského fondu1938-1945(1949)úřední kniha