Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy
Účty obecních podniků

379Kniha příjmů a vydání za obecního býka1942-1945(1950)úřední kniha