Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

Hlavní knihy účetní
Účetní deníky
Účty fondů
Účty obecních podniků