Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
III. Účetní materiál
2. Účetní spisy

380Rozpočet příjmů a vydání1879-1905karton17
381Obecní účty1912-1919karton17
382Obecní rozpočet a výroční účet1940-1944karton19
382Obecní rozpočet a výroční účet1934-1939karton18
382Obecní rozpočet a výroční účet1920-1933karton17
383Výdaje a příjmy obce pro moravskou zemskou statistiku1907karton19
384Záznam o zaměstnaném dělnictvu1940-1942karton19
385Různé účty1853-1902karton19