Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Archiv obce Brodek u Přerova
Datace:1559-1945 (1950)
Zpracovatel:PhDr. Jiří Lapáček,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1316
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):4,13
Stav ke dni:2008-12-03
Prohlížet fond
Stažení fondu