Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Radslavice
A. Úřední knihy
1. Knihy správní

1Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 19. 2. 1950 - 28. 9. 19511950-1951úřední kniha
2Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 18. 10. 1951 - 29. 3. 19561951-1956úřední kniha
3Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 5. 4. 1956 - 26. 1. 19611956-1961úřední kniha
4Kniha zápisů z členských a výborových schůzí ZO KSČ JZD za období 26. 8. 1963 - 15. 12. 19641963-1964úřední kniha