Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Radslavice
B. Spisy
Vedení a správa organizace

30Výroční členská schůze 4. 2. 1954 (usnesení)1954karton1
31Výroční členská schůze 20. 1. 1955 (zpráva o činnosti)1955karton1
32Výroční členská schůze 2. 2. 1956 (zahájení, usnesení)1956karton1
33Výroční členská schůze 21. 1. 1959 (usnesení)1959karton1
34Výroční členská schůze 28. 1. 1960 (usnesení)1960karton1
35Výroční členská schůze 22. 3. 1962 (zápis, usnesení)1962karton1
36Výroční členská schůze 31. 1. 1963 (zpráva o činnosti, zápis, usnesení)1963karton1
37Výroční členská schůze 10. 2. 1964 (zpráva o činnosti, zápis)1964karton1
38Společná výroční členská schůze VO KSČ a ZO KSČ JZD 29. 1. 1965 (prezenční listina, zpráva o činnosti, zápis)1965karton1
39Výroční členská schůze 24. 1. 1966 (zápis, usnesení)1966karton1
40Výroční členská schůze 20. 2. 1967 (prezenční listina, zpráva o činnosti)1967karton1
41Výroční členská schůze 15. 1. 1968 (zápis, usnesení)1968karton1
42Výroční členská schůze 10. 3. 1969 (zpráva o činnosti, zápis, usnesení)1969karton1
43Výroční členská schůze 3. 3. 1971 (výroční zpráva, zápis)1971karton1
44Výroční členská schůze 6. 3. 1972 (zpráva o činnosti, zápis)1972karton1
45Výroční členská schůze 12. 3. 1973 (zápis)1973karton1
46Výroční členská schůze 18. 2. 1974 (zpráva o činnosti, zápis, usnesení)1974karton1
47Zápisy z členských schůzí1951-1975karton1
48Zápisy z výborových schůzí1961-1976karton2
49Zápisy ze společných schůzí VO KSČ, MNV a JZD1960-1974karton2
50Koordinační porady zástupců VO KSČ obcí sloučených v ekonomický celek Moravská Brána Prosenice1974karton2
51Zprávy jednatele, mj. zápisy z aktivů jednatelů OV KSČ1961-1975karton2
52Stanovisko OV KSČ k práci VO KSČ/1972/karton2
53Plány činnosti1954-1975karton2
54Stranická a politická školení1954-1967karton2
55Besedy s mládeží, průzkum mládeže1965-1967karton2