Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Radslavice
B. Spisy
Členské záležitosti

56Členská evidence, mj. přihlášení za kandidáta, přihlášky kandidáta za člena, vystoupení z KSČ, seznamy členů, hlášení o složení členstva, výměna stranických legitimací1949-1972karton2
57Stížnosti na členy1954-1962karton2
58Kádrové posudky1954-1965karton2