Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Grymov
I. Úřední knihy

1Kniha zápisů z výročních členských, členských a výborových schůzí za období 1. 11. 1950 - 16. 3. 19621950-1962úřední kniha