Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:KSČ - vesnická organizace Grymov
Datace:1950-1962
Zpracovatel:Jirák Petr, Bc.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1319
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,02
Stav ke dni:2008-12-22
Prohlížet fond
Stažení fondu