Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Polkovice
A. Úřední knihy
1. Knihy správní

1Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 21. 5. 1945 - 14. 10. 19501945-1950úřední kniha
2Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 31. 10. 1950 - 16. 9. 19531950-1953úřední kniha