Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Polkovice
B. Spisy
Vedení a správa organizace

3Výroční členská schůze 31. 1. 1965 (výroční zpráva, usnesení)1965karton1
4Výroční členská schůze 5. 2. 1967 (výroční zpráva)1967karton1
5Výroční členská schůze 20. 1. 1968 (výroční zpráva)1968karton1
6Výroční členská schůze z roku 1969 (výroční zpráva)1969karton1
7Výroční členská schůze 11. 2. 1973 (výroční zpráva, usnesení)1973karton1
8Výroční členská schůze 29. 1. 1974 (výroční zpráva, usnesení)1974karton1
9Výroční členská schůze 21. 2. 1975 (výroční zpráva)1975karton1
10Výroční členská schůze z roku 1976 (výroční zpráva)1976karton1
11Plány činnosti1965-1976karton1
12Zprávy o činnosti1964-1972karton1
13Vnitrostranické informace a oběžníky ÚV KSČ a OV KSČ určené funkcionářským aktivům a ZO KSČ1969karton1