Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:KSČ - vesnická organizace Polkovice
Datace:1945-1976
Zpracovatel:Jirák Petr, Bc.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1320
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,07
Stav ke dni:2009-01-05
Prohlížet fond
Stažení fondu