Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
KSČ - vesnická organizace Henčlov
I. Úřední knihy

1Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 12. 3. 1951 - 8. 9. 19541951-1954úřední kniha
2Kniha zápisů z členských a výborových schůzí za období 19. 1. 1955 - 13. 1. 19581955-1958úřední kniha