Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:KSČ - vesnická organizace Henčlov
Datace:1951-1958
Zpracovatel:Jirák Petr, Bc.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1321
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,03
Stav ke dni:2009-01-07
Prohlížet fond
Stažení fondu