Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
II. Korespondence
a) Osobní

2Dopisy učitele Karla Doliny z Bojkovic ohledně jeho přednášky o rodišti J. A. Komenského1930karton1
3Žádost malíře Ferdinanda Kecka z Přerova o posouzení jeho prací1944karton1
4Přátelská korespondence s učitelem Karlem Štegerem z Tovačova1943karton1