Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
III. Vědecká a odborná činnost
c) Pomocný a studijní přípravný materiál

9Otisky článků o J. A. Komenském včetně titulních listů a rejstříků1891-1929karton1
10Výpisy a bibliografické údaje o spisech J. A. Komenského uložených v nizozemských knihovnách1926karton1
11Opis Bratrského napomenutí J. A. Komenského Samuelu Maresiovi1926karton1
12Opisy výroků významných osobností o J. A. Komenském[1910-1930]karton1
13Poznámky k historii muzejnictví v Přerově a k tamním expozicím1926-1938karton1
14Poznámky k významným přerovským osobnostem, mj. Josef Baják, Josef Černoch, Ladislav Hudeček, František Kočí, Radomír Nietsche, Jaroslav Urbánek, František Slaměník1930-1944karton1
15Místopisné poznámky o Přerovu, Bochoři a Bečvě[1925-1935]karton1
16Poznámky k historii přerovského školství[1925-1935]karton1
17Přehled novin a časopisů vycházejících v Přerově v roce 1927, přehled článků o Tomáši Garigue Masarykovi vyšlých ve VSSSM1927-1932karton1