Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
IV. Veřejná činnost
a) Pedagogická činnost

18Členství ve Spolku učitelských jednot olomoucké župy a v Učitelské jednotě Komenský Přerov - oběžníky1927-1934karton1
19Seznamy studentů přerovského gymnázia/1940/karton1