Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
V. Ilustrační materiály o původci fondu
a) Fotografie původce fondu s kolegy a žáky

21Fotografie z návštěvy posledního potomka J. A. Komenského - Jiřího Viktora Figula (1 ks)1927fotografie
22Fotografie školních tříd Blahoslavovy školy v Přerově (14 ks)[1925-1930]fotografie