Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
V. Ilustrační materiály o původci fondu

a) Fotografie původce fondu s kolegy a žáky