Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
VI. Rodinní příslušníci
a) Oznámení o úmrtích rodinných příslušníků původce fondu

23Oznámení o úmrtích Krumpholcova zetě Hynka Stojana a Krumpholcovy ženy Anny(1952-1956)karton1