Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
VII. Cizí osoby
a) Korespondence pedagogů

24Dopisy učitele Jana Havelky blíže neurčenému Vilibaldovi(1864-1866)karton1
25Stížnost učitele Jiřího Poláka ministerstvu ohledně jeho životních podmínek(1868)karton1
26Korespondence mezi okresním školním inspektorem Antonínem Vorlem a řídícím učitelem v Pustiměři Františkem Dvořáčkem darovaná Josefu Krumpholcovi1905-1942karton1