Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
VII. Cizí osoby
b) Příspěvky k osobě J. A. Komenského

27Výsledky bádání učitele Karla Doliny o rodišti J. A. Komenského1928karton1
2860. výročí odhalení pomníku J. A. Komenského v Přerově - proslov Jaroslava Urbánka, údaje o peněžních sbírkách na tento pomník1934karton1