Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
VII. Cizí osoby
e) Fotografie cizích osob

31Fotografie učitele a entomologa Ladislava Hudečka (2 ks)[1920-1930]fotografie