Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Krumpholc Josef
VII. Cizí osoby

a) Korespondence pedagogů
b) Příspěvky k osobě J. A. Komenského
c) Příspěvky k dějinám školství
d) Úmrtní oznámení cizích osob
e) Fotografie cizích osob