Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Krumpholc Josef
Datace:(1864) 1891-1950 (1956)
Zpracovatel:Jirák Petr, Bc.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1322
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,12
Stav ke dni:2009-02-02
Prohlížet fond
Stažení fondu