Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
I. Úřední knihy
1. Evidenční knihy

1Kniha darů1931-1941úřední kniha