Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
a) Členství v kulturních organizacích

2Legitimace členství ve Svazu československých muzeí (4 ks), legitimace členství v Dědictví Komenského (1 ks)1925-1932karton1
3Členství v Matici české - zakladatelská knížka1910-1919karton1