Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
b) Podklady k činnosti muzea

4Poznámky k doplňování sbírek1919-1938karton1
5Poznámky k návštěvnosti muzea1909-1935karton1