Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
c) Zájmová a odborná činnost

6Průvodce muzea - vitrína Komenián1920karton1
7Soupis slovenik pro expozici Vzájemnost českoslovanská[1925-1930]karton1
8Opis článku o Albrechtovi z Valdštejna darovaný muzeu učitelem Rudolfem Mikulíkem z Holešova1944karton1