Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
d) Korespondence

9Žádost muzea o umístění orientační tabulky muzea na nádražním peroně v Přerově1920karton1
10Korespondence Josefa Krumpholce v záležitostech muzea1920-1947karton1
11Korespondence ohledně nákupu Bible Kralické vydané v roce 15771923-1924karton1
12Korespondence ve věci Středomoravské výstavy v Přerově1936karton1