Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
e) Hospodářské záležitosti

13Žádosti o státní subvence a jejich poskytování1927-1944karton1