Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy

a) Členství v kulturních organizacích
b) Podklady k činnosti muzea
c) Zájmová a odborná činnost
d) Korespondence
e) Hospodářské záležitosti