Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

14Kniha příjmů a výdajů1903-1909úřední kniha