Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
IV. Fotografické dokumenty
2. Negativy

25Skleněné negativy prvního vojenského mapování z vyobrazením Přerovska a blízkého okolí (8 ks)[1931]negativ
26Skleněný negativ titulního listu knihy J. A. Komenského Kšaft umírající matkys. d.negativ