Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
V. Tisková dokumentace
2. Plakáty

28Plakát Charakteres hominum s výjevy z knihy J. A. Komenského Orbis Pictus, plakáty Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě a ve Slezsku1888-1900karton1