Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
V. Tisková dokumentace
3. Pohlednice

29Pohlednice vydané ve prospěch Slaměníkova fondu (6 ks)[1920-1940]karton1
30Pohlednice Šubířova (2 ks)[1930]karton1