Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Muzeum Komenského Přerov
VI. Předměty ikonografické povahy
1. Štočky

31Tiskařský štoček s vyobrazením neidentifikovaného kostelas. d.matrice
32Tiskařský štoček s vyobrazením pečeti městečka Hnojices. d.matrice
33Tiskařský štoček s vyobrazením pečeti obce Žerotíns. d.matrice