Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Muzeum Komenského Přerov
Datace:1888-1947
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1323
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,14
Stav ke dni:2009-02-11
Prohlížet fond
Stažení fondu